I Ns 242/21

Numer sprawy: I Ns 242/21,
Sprawa o: Ustanowienie służebności przesyłu,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 10.11.2021 r. o godz. 11:00 przy ul. Płockiej 4 w Warszawie, dzielnica Wola.