I Ns 768/19

Numer sprawy: I Ns 768/19,
Sprawa o: Ustanowienie służebności przesyłu,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 18.10.2021 r. o godz. 11:00 przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej i al. Sybiraków w Legionowie.