I Ns 98/16

Numer sprawy: I Ns 98/16,
Sprawa o: Rozgraniczenie,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny odbędą się 03.12.2020 r. o godz. 11:00 przy ul. Strużańskiej 159 w Rembelszczyźnie, gmina Nieporęt.