Strona główna

Witam na mojej stronie internetowej poświęconej sprawom sądowym, w których zostałem powołany jako biegły z zakresu geodezji celem sporządzenia opinii. Znajdziecie na niej Państwo wszystkie informacje dotyczące terminów oględzin i innych czynności wykonywanych na gruncie z udziałem stron postępowania, niezbędnych do sporządzania opinii.

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi terminów oględzin proszę wybrać zakładkę planowane oględziny, a następnie odpowiedni Sąd, przed którym toczy się postępowanie oraz numer sprawy.

Zgodnie z §15 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych, ustanowienie biegłym uprawnia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

W celu sporządzenia opinii geodezyjnej do celów prywatnych zapraszam Państwa na stronę www.geodezja.waw.pl