I Ns 133/20

Numer sprawy: I Ns 133/20,
Sprawa o: Ustanowienie służebności przesyłu,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny odbędą się 22.04.2021 r. o godz. 11:00 przy ul. Modlińskiej 19A w Jabłonnej, gmina Jabłonna.