I Ns 196/20

Numer sprawy: I Ns 196/20,
Sprawa o: Ustanowienie drogi koniecznej,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 17.02.2021 r. o godz. 11:00 przy wjeździe w ul. Cichą od strony ul. Modlińskiej w Jabłonnej, gmina Jabłonna.