I Ns 211/22

Numer sprawy: I Ns 211/22,
Sprawa o: Rozgraniczenie,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 02.03.2023 r. o godz. 11:00 przy ul. Szkolnej 35 w Ząbkach, gmina Ząbki.