I Ns 212/20

Numer sprawy: I Ns 212/20,
Sprawa o: Ustanowienie służebności przesyłu,
Termin i miejsce oględzin: Brak oględzin.