I Ns 262/21

Numer sprawy: I Ns 262/21,
Sprawa o: Ustanowienie drogi koniecznej,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 05.01.2023 r. o godz. 11:00 przy ul. Modlińskiej 162 w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna.