I Ns 295/20

Numer sprawy: I Ns 295/20,
Sprawa o: Zasiedzenie,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 15.07.2021 r. o godz. 11:00 przy ul. Chłodnej 41 w Warszawie, dzielnica Wola.