I Ns 38/20

Numer sprawy: I Ns 38/20,
Sprawa o: Zasiedzenie,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 16.02.2021 r. o godz. 11:00 przy al. Róż 19 w Legionowie.