I Ns 91/20

Numer sprawy: I Ns 91/20,
Sprawa o: Ustanowienie drogi koniecznej,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny odbędą się 18.12.2020 r. o godz. 11:00 przy ul. Głównej w Kępie Kikolskiej na wysokości przedmiotowych działek, gmina Wieliszew.