VI Ns 181/18

Numer sprawy: VI Ns 181/18,
Sprawa o: Ustanowienie drogi koniecznej,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny odbędą się 17.12.2020 r. o godz. 11:00 przy ul. Ciasnej 12A w Warszawie, dzielnica Śródmieście.