VI Ns 744/22

Numer sprawy: VI Ns 744/22,
Sprawa o: Ustanowienie drogi koniecznej,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 15.02.2023 r. o godz. 11:00 przy ul. Wilczej 3 w Warszawie, dzielnica Śródmieście.