XVI Ns 1039/16

Numer sprawy: XVI Ns 1039/16,
Sprawa o: Zniesienie współwłasności,
Termin i miejsce oględzin: Oględziny rozpoczną się 20.05.2022 r. o godz. 11:00 przy ul. Piechoty Łanowej 40 w Warszawie, dzielnica Wilanów.